ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων
για την Προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ» (CPV:33692000-7, 33100000-1, 33140000-3, 33181200-4)
προϋπολογισθείσας δαπάνης 239.953,25€ με ΦΠΑ, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτών για ένα (1) επιπλέον έτος,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 479.906,50€ με ΦΠΑ,

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
10.09.2020
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
13.09.2020
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_dialymata_mtn.pdf646.56 KB