ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ "

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις
‘Υπηρεσίες Φύλαξης’ (CPV: 79713000-5) των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝΛαμίας,
προϋπολογισθείσας δαπάνης για δύο (2) έτη .........

Συνημμένα η διακήρυξη.

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
15.09.2020
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
20.10.2020
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 200914-diakiryxi_ypiresies_fylaxis_signed.pdf576.6 KB