ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ – ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Προμήθεια: «Δύο (2) συστήματα τρυπανιού – πριονιού μπαταριάς » (CPV:33162200-5), για τα ορθοπεδικά χειρουργεία του ΓΝ Λαμίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.322,58€ χωρίς ΦΠΑ (50.000,00€ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
13.09.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
30.09.2021
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 21proc009194043_diakiryxi_prionioy-trypanioy.pdf736.8 KB