ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΕΙΩΝ (3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS)

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Α’ Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν. Λαμίας για την «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά

των τριών (3) Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS), τύπου GALAXY 1000PW/60 kVA (2 τεμάχια) και

GALAXY PW/60 kVA (1 τεμάχιο), του Γ. Ν. Λαμίας»

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
08.07.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
22.07.2021
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon b-_14488-diakiryxi_syntirisi_ups_21proc008887840.pdf1.45 MB