ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΗΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ »

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
14.11.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
05.12.2022