ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ (34) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ NIHON KOHDEN ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την κάτωθι Υπηρεσία:

  • Συντήρηση, Επισκευή και Διακρίβωση (34) απινιδωτών του οίκου Nihon Kohden του Γ. Ν. Λαμίας: 13.709,68€ πλέον ΦΠΑ και 17.000,00€ με ΦΠΑ για ένα (1) έτος (41.129,04€ πλέον ΦΠΑ και 51.000,00€ με Φ.Π.Α. συνολικά για τρία (3) έτη συμπεριλαμβανομένων και δύο (2) ετών προαίρεσης), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 178681.

στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
21.12.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
11.01.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi.pdf808.09 KB