ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9 ΥΠΕΡΗΧΩΝ , ΤΜΗΜΑ Β:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
21.11.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
07.12.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi.pdf897.13 KB