ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
23.05.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
15.06.2023