ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση του Υποέργου 2 -Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Παθολογικής Κλινικής-

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

«Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας

και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση περιστατικών

του COVID-19»

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
03.06.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
05.07.2021
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 21proc008705512_diakiryxi_ypoergo_1.pdf914.68 KB