ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΨΥΚΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ CARRIER ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού


 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
26.05.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
20.06.2023