ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Το Γ.Ν.Λαμίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την...

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
05.08.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
09.09.2021