ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ»,«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΔΙΠΛΟΥ» & « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Νο Β/16374/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υλοποίηση του Υποέργου 9 «Προμήθεια Τράπεζας ανάνηψης νεογνών (1 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας», του Υποέργου 12 «Προμήθεια Ροόμετρου επιτοίχιου διπλού (50 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» και του Υποέργου 15 «Προμήθεια Τροχήλατης αναρρόφησης (10 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο Γ.Ν. Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση περιστατικών του COVID-19» (κωδικός ΟΠΣ: 5076427) του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 34.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
12.09.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
11.10.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 220912diakiryxi_ye_9_12_15_1_signed.pdf2.58 MB