Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 24 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/02/2021 14:11:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΖΘ4690ΒΜ-7ΒΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/02/2021 13:54:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91714690ΒΜ-13Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΩΝ(SCANNER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΩΝ(SCANNER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 17/02/2021 13:50:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 90Ω64690ΒΜ-Υ70

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/02/2021 13:09:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ90Β4690ΒΜ-8ΨΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/02/2021 13:08:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ144690ΒΜ-ΕΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/02/2021 12:21:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΖΠ4690ΒΜ-29Τ

ΧΕ-80

Θέμα: ΧΕ-80
Ημ/νια: 17/02/2021 11:32:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ6Α4690ΒΜ-2Μ6

ΧΕ-79

Θέμα: ΧΕ-79
Ημ/νια: 17/02/2021 11:31:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΚΙ4690ΒΜ-Χ43

ΧΕ-78

Θέμα: ΧΕ-78
Ημ/νια: 17/02/2021 11:29:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΒΞ4690ΒΜ-Τ7Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/02/2021 10:58:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ1Α4690ΒΜ-0ΔΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Ημ/νια: 17/02/2021 10:57:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΕΝ4690ΒΜ-ΥΥΔ

Έγκριση δαπάνης για την έκδοση φωτοαντιγράφων

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την έκδοση φωτοαντιγράφων
Ημ/νια: 17/02/2021 10:36:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Α04690ΒΜ-Ε4Κ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ημ/νια: 17/02/2021 09:57:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΩΕ4690ΒΜ-Ε90

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/02/2021 09:42:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΛΣ4690ΒΜ-Ζ1Κ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 2Κ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 2Κ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ
Ημ/νια: 17/02/2021 09:30:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω83Τ4690ΒΜ-6Ρ1

Προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση SARS COV 2

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση SARS COV 2
Ημ/νια: 17/02/2021 07:22:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΕΔ4690ΒΜ-ΔΚΘ

Επισκευή του πλυντηρίου ιματισμού FA 400 του οίκου KANNEGIESSER του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Επισκευή του πλυντηρίου ιματισμού FA 400 του οίκου KANNEGIESSER του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 16/02/2021 14:49:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Κ24690ΒΜ-83Γ

Προμήθεια φτερωτής για τον ανεμιστήρα προσαγωγής της ΚΚΜ Νο 3 των χειρουργείων του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια φτερωτής για τον ανεμιστήρα προσαγωγής της ΚΚΜ Νο 3 των χειρουργείων του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 16/02/2021 14:45:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ894690ΒΜ-ΨΔΨ

Επισκευή συντήρηση ενός Η/Υ FUJITSU FS-4200 (S/N: YMDS014684) από την αιμοδοσία του Γ.Ν.Λαμίας

Θέμα: Επισκευή συντήρηση ενός Η/Υ FUJITSU FS-4200 (S/N: YMDS014684) από την αιμοδοσία του Γ.Ν.Λαμίας
Ημ/νια: 16/02/2021 14:39:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ2Ψ4690ΒΜ-Δ0Μ

ΧΕ-90

Θέμα: ΧΕ-90
Ημ/νια: 16/02/2021 12:56:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Β1Π4690ΒΜ-ΨΘΜ

Σελίδες