Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 24 λεπτά

Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης

Θέμα: Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης
Ημ/νια: 18/02/2021 14:09:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΥΓ4690ΒΜ-Α17

Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης

Θέμα: Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης
Ημ/νια: 18/02/2021 14:03:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΟΜ4690ΒΜ-ΥΛΠ

Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης

Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης
Ημ/νια: 18/02/2021 13:56:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΞΜ4690ΒΜ-Ρ24

Συμπληρωματική λόγω λογιστικοποίηση

Θέμα: Συμπληρωματική λόγω λογιστικοποίηση
Ημ/νια: 18/02/2021 13:49:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΡ64690ΒΜ-ΘΤ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 13:25:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ89Ω4690ΒΜ-ΨΜ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 13:23:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΚΟ4690ΒΜ-ΜΥ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 13:20:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν8Ο4690ΒΜ-Α1Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 12:03:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΟΩ4690ΒΜ-ΗΑΓ

Επισκευή και συντήρηση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και προμήθεια βάσης στήριξης οθόνης του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Επισκευή και συντήρηση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και προμήθεια βάσης στήριξης οθόνης του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 18/02/2021 11:13:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΘ04690ΒΜ-Γ7Ο

Προμήθεια εφεδρικής αντλίας JOCKEY και επισκευή αντλίας θερμαντικών και του κινητήρα ανεμιστήρα απαγωγής ΚΚΜ 21Β του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια εφεδρικής αντλίας JOCKEY και επισκευή αντλίας θερμαντικών και του κινητήρα ανεμιστήρα απαγωγής ΚΚΜ 21Β του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 18/02/2021 11:07:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΖ34690ΒΜ-ΞΙΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 11:06:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3744690ΒΜ-ΚΘΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 11:01:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ0Κ4690ΒΜ-ΕΙΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 10:57:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΤΚ4690ΒΜ-70Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 10:54:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Ε34690ΒΜ-5ΦΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 10:52:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ2Θ4690ΒΜ-ΥΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 10:50:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 665Δ4690ΒΜ-ΜΒΓ

ΕΛΕΓΧΟΣ -ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΙΚΟΥ MARTIN ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΕΛΕΓΧΟΣ -ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΙΚΟΥ MARTIN ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 10:50:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΤΟ4690ΒΜ-ΒΦ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 10:48:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ444690ΒΜ-0ΧΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/02/2021 15:35:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99ΥΜ4690ΒΜ-ΩΑΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ
Ημ/νια: 17/02/2021 14:13:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ2Τ4690ΒΜ-ΙΗΛ

Σελίδες