Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 24 λεπτά

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 19/02/2021 13:47:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΣΦ4690ΒΜ-Β1Ν

Προμήθεια ‘’ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ’’ (CPV:33692000-7,33181200-4) με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, για τις ανάγκες της ΜΤΝ του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Προμήθεια ‘’ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ’’ (CPV:33692000-7,33181200-4) με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, για τις ανάγκες της ΜΤΝ του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 19/02/2021 13:46:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΓΠ4690ΒΜ-Γ92

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/02/2021 10:13:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν844690ΒΜ-1ΨΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/02/2021 10:02:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ4Β4690ΒΜ-ΗΧΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟ NIHON KOHDEN NEUROPACK 2

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟ NIHON KOHDEN NEUROPACK 2
Ημ/νια: 19/02/2021 09:36:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Ρ74690ΒΜ-ΒΑ6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 23-02-2021

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 23-02-2021
Ημ/νια: 19/02/2021 08:58:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ1Ι4690ΒΜ-ΜΛΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ACUSON ANTARES

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ACUSON ANTARES
Ημ/νια: 19/02/2021 08:43:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 657Ε4690ΒΜ-9ΣΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/02/2021 08:21:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΞΠ4690ΒΜ-ΟΤΞ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημ/νια: 19/02/2021 08:20:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Κ64690ΒΜ-ΗΩΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 15:20:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΖΥ4690ΒΜ-Λ26

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 15:12:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ0Κ4690ΒΜ-8Χ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 15:05:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΚΟ4690ΒΜ-ΛΡΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2021 15:05:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΝ94690ΒΜ-4Γ3

Αποδέσμευση λόγω λήξης

Θέμα: Αποδέσμευση λόγω λήξης
Ημ/νια: 18/02/2021 14:58:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΒΗ4690ΒΜ-5ΥΡ

Ανάκληση υποχρέωσης λόγω λήξης

Θέμα: Ανάκληση υποχρέωσης λόγω λήξης
Ημ/νια: 18/02/2021 14:51:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ51Κ4690ΒΜ-Τ2Α

Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης

Θέμα: Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης
Ημ/νια: 18/02/2021 14:44:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΔΟ4690ΒΜ-ΒΕ6

Ανάκληση υποχρέωσης λογω λήξης

Θέμα: Ανάκληση υποχρέωσης λογω λήξης
Ημ/νια: 18/02/2021 14:37:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΓΛ4690ΒΜ-ΒΞΙ

Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης

Θέμα: Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης
Ημ/νια: 18/02/2021 14:30:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΒΘ4690ΒΜ-ΖΝ6

Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης

Θέμα: Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης
Ημ/νια: 18/02/2021 14:23:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΛΚ4690ΒΜ-ΤΓΖ

Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης

Θέμα: Αποδέσμευση πίστωσης λόγω λήξης
Ημ/νια: 18/02/2021 14:16:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΙΘ4690ΒΜ-ΑΕ6

Σελίδες