Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 1 λεπτό

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 11:16:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΦΞ4690ΒΜ-ΝΝΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 11:14:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ924690ΒΜ-Χ9Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 11:09:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΓΣ4690ΒΜ-4ΓΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 11:07:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ4Ξ4690ΒΜ-Θ2Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 10:59:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ7Β4690ΒΜ-Ψ5Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 10:50:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΒΡ4690ΒΜ-8ΦΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 10:22:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ4Η4690ΒΜ-ΗΩΞ

ΣΥΝ/ΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Θέμα: ΣΥΝ/ΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ημ/νια: 22/10/2021 12:02:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΔΝ4690ΒΜ-ΨΟΧ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 22/10/2021 10:52:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΗΨ4690ΒΜ-ΡΕΞ

Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλάβης δικτύου FCU του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλάβης δικτύου FCU του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 22/10/2021 09:23:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Ζ84690ΒΜ-ΦΓΑ

ΧΕ-2014

Θέμα: ΧΕ-2014
Ημ/νια: 21/10/2021 13:28:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΣΑ4690ΒΜ-8ΓΞ

ΧΕ-2050

Θέμα: ΧΕ-2050
Ημ/νια: 21/10/2021 12:48:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΔΥ4690ΒΜ-42Ξ

ΧΕ-2055

Θέμα: ΧΕ-2055
Ημ/νια: 21/10/2021 12:47:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο414690ΒΜ-4Σ4

ΧΕ-2054

Θέμα: ΧΕ-2054
Ημ/νια: 21/10/2021 12:47:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ474690ΒΜ-4ΑΥ

ΧΕ-2012

Θέμα: ΧΕ-2012
Ημ/νια: 21/10/2021 12:46:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΑ74690ΒΜ-ΦΔΝ

ΧΕ-2011

Θέμα: ΧΕ-2011
Ημ/νια: 21/10/2021 12:46:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ514690ΒΜ-ΚΛΓ

ΧΕ-2019

Θέμα: ΧΕ-2019
Ημ/νια: 21/10/2021 12:45:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 645Υ4690ΒΜ-ΕΘΦ

ΧΕ-2018

Θέμα: ΧΕ-2018
Ημ/νια: 21/10/2021 12:45:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΑΤ4690ΒΜ-ΦΔ2

ΧΕ-2016

Θέμα: ΧΕ-2016
Ημ/νια: 21/10/2021 12:44:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΔΡ4690ΒΜ-9Ν7

ΧΕ-2049

Θέμα: ΧΕ-2049
Ημ/νια: 21/10/2021 12:44:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96ΔΡ4690ΒΜ-ΦΓ3

Σελίδες