Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 25 λεπτά

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 12/2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 12/2020
Ημ/νια: 22/02/2021 13:44:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΓΒ4690ΒΜ-Ο68

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/02/2021 12:08:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΒ24690ΒΜ-644

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/02/2021 12:06:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ274690ΒΜ-7ΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/02/2021 12:04:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΔΠ4690ΒΜ-ΦΡΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/02/2021 12:03:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΕΟ4690ΒΜ-Ρ0Δ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚΙ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ)

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚΙ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ)
Ημ/νια: 22/02/2021 11:49:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΦΚ4690ΒΜ-0ΑΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/02/2021 11:12:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΖΧ4690ΒΜ-ΠΡΚ

ΧΕ-111

Θέμα: ΧΕ-111
Ημ/νια: 22/02/2021 10:27:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΨΤ4690ΒΜ-64Δ

ΧΕ-110

Θέμα: ΧΕ-110
Ημ/νια: 22/02/2021 10:26:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΩ24690ΒΜ-Σ75

ΧΕ-109

Θέμα: ΧΕ-109
Ημ/νια: 22/02/2021 10:25:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΜΘ4690ΒΜ-7Φ8

ΧΕ-108

Θέμα: ΧΕ-108
Ημ/νια: 22/02/2021 10:24:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3434690ΒΜ-ΧΙΥ

ΧΕ-113

Θέμα: ΧΕ-113
Ημ/νια: 22/02/2021 09:21:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω05Μ4690ΒΜ-53Δ

ΧΕ-112

Θέμα: ΧΕ-112
Ημ/νια: 22/02/2021 09:20:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΨΠ4690ΒΜ-ΓΙΨ

Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ (Γ.Λ.)

Θέμα: Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ (Γ.Λ.)
Ημ/νια: 22/02/2021 09:20:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΙΡ4690ΒΜ-ΦΔΝ

Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου σε υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (Φ.Γ.)

Θέμα: Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου σε υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (Φ.Γ.)
Ημ/νια: 22/02/2021 09:14:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω34Σ4690ΒΜ-Ω9Ε

Xορήγηση μισθολογικών κλιμακίων σε υπαλλήλους ΙΔΟΧ

Θέμα: Xορήγηση μισθολογικών κλιμακίων σε υπαλλήλους ΙΔΟΧ
Ημ/νια: 22/02/2021 08:45:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 692Β4690ΒΜ-Η39

«Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/3741/16-02-2021 πρακτικού τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης του Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ» (CPV: 33162200-5), λόγω λήξης της ποσότητας συνολικής προϋπολογισθείσας...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/3741/16-02-2021 πρακτικού τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης του Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ» (CPV: 33162200-5), λόγω λήξης της ποσότητας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.016,00€ χωρίς ΦΠΑ (2.459,47€ με ΦΠΑ)»
Ημ/νια: 21/02/2021 23:22:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΕΠ7Ι4690ΒΜ-6Κ7

«Λήψη απόφασης για αποστολή πρόσκλησης για την σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης, προς τους Αναδόχους της υπ΄αριθμ. 9_2020 ΕΠΥ 4_2014 Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CPV 33690000-3) , σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της εν...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για αποστολή πρόσκλησης για την σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης, προς τους Αναδόχους της υπ΄αριθμ. 9_2020 ΕΠΥ 4_2014 Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CPV 33690000-3) , σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Συμφωνίας.»
Ημ/νια: 21/02/2021 23:20:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΩΣ4690ΒΜ-039

«Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2960/5-2-2021 Πρακτικού Τεχνικο-Oικονομικής Αξιολόγησης της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την Προμήθεια: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ /ΜΑΦ ΤΟΥ Γ.Ν...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2960/5-2-2021 Πρακτικού Τεχνικο-Oικονομικής Αξιολόγησης της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την Προμήθεια: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ /ΜΑΦ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘEΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.515,00€ Χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά βάσει τιμής.»
Ημ/νια: 21/02/2021 23:19:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΨΘ4690ΒΜ-ΝΧΓ

«Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2655/2-2-2021 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ» (CPV:33162200-5) για κάλυψη αναγκών...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2655/2-2-2021 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ» (CPV:33162200-5) για κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας, από το εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2019, για είδη που δεν κατακυρώθηκαν στον Συνοπτικό διαγωνισμό, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.700,00€ χωρίς ΦΠΑ (31.868,50€ με ΦΠΑ)»
Ημ/νια: 21/02/2021 23:17:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε6Ω4690ΒΜ-ΩΓΜ

Σελίδες