Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 1 λεπτό

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΓΝΛ (22313 56200, 9/2021)

Θέμα: ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΓΝΛ (22313 56200, 9/2021)
Ημ/νια: 26/10/2021 13:38:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ204690ΒΜ-ΙΘΥ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΕΙΔ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 8, 9/2021)

Θέμα: ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΕΙΔ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 8, 9/2021)
Ημ/νια: 26/10/2021 13:37:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ4Α4690ΒΜ-Υ4Λ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΓΝΛ (9/2021)

Θέμα: ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΓΝΛ (9/2021)
Ημ/νια: 26/10/2021 13:37:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ3Α4690ΒΜ-5Γ7

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 26/10/2021 13:36:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ4Σ4690ΒΜ-Ε0Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/10/2021 11:47:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΒΡ4690ΒΜ-ΓΧ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/10/2021 11:25:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Π14690ΒΜ-9ΥΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/10/2021 11:03:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΗΟ4690ΒΜ-4ΔΨ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ COVID 19 ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ COVID 19 ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 14:51:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο374690ΒΜ-1ΞΡ

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για όλες τις ειδικότητες της τεχνικής υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για όλες τις ειδικότητες της τεχνικής υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 25/10/2021 14:22:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0554690ΒΜ-ΥΞΨ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 13:28:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Ψ54690ΒΜ-Β7Ρ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ MASSON FONTANA X100TEST/KIT

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ MASSON FONTANA X100TEST/KIT
Ημ/νια: 25/10/2021 13:27:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΦΧ4690ΒΜ-ΗΝΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΥ ALC ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΥ ALC ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 13:26:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΚ64690ΒΜ-ΔΜ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 13:25:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΛΔ4690ΒΜ-8ΓΗ

Προμήθεια αντιδραστηρίων

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίων
Ημ/νια: 25/10/2021 13:20:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ07Η4690ΒΜ-Β4Θ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΑΓΚΥΛΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΥΣΤΗΣ & ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ BALL

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΑΓΚΥΛΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΥΣΤΗΣ & ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ BALL
Ημ/νια: 25/10/2021 13:07:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94Ρ14690ΒΜ-ΒΣΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 12:58:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Υ04690ΒΜ-ΖΥΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 12:56:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ9Ε4690ΒΜ-9ΦΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 11:32:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΛΟ4690ΒΜ-Σ7Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 11:22:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΜΡ4690ΒΜ-ΦΥ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2021 11:19:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ4Ρ4690ΒΜ-ΗΦΔ

Σελίδες