Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 2 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(3838.4)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(3838.4)
Ημ/νια: 29/10/2021 10:00:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΓΦ4690ΒΜ-7ΤΛ

ΠΡΟΜΗΘΘΕΙΑ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΘΕΙΑ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ
Ημ/νια: 29/10/2021 09:24:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΣΘ4690ΒΜ-ΙΚΓ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 29/10/2021 08:26:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΔΤ4690ΒΜ-ΩΙΩ

Έγκριση και πληρωμή δαπανών για χρήση εγγειοβελτιωτικών έργων για την καλλιέργεια κτημάτων του Γ.Ν. Λαμίας έτους 2021

Θέμα: Έγκριση και πληρωμή δαπανών για χρήση εγγειοβελτιωτικών έργων για την καλλιέργεια κτημάτων του Γ.Ν. Λαμίας έτους 2021
Ημ/νια: 27/10/2021 15:06:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Τ64690ΒΜ-ΤΥ7

Έγκριση καταβολής δαπάνης ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε εσωτερικό ασθενή για εξέταση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό εργαστήριο

Θέμα: Έγκριση καταβολής δαπάνης ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε εσωτερικό ασθενή για εξέταση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό εργαστήριο
Ημ/νια: 27/10/2021 14:57:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΛΖ4690ΒΜ-ΧΡ9

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ ΝΙΗΟΝ KOHDEN ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ ΝΙΗΟΝ KOHDEN ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 27/10/2021 14:10:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΥΒ4690ΒΜ-Η1Β

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ NEWPORT F60 OIKOY flight Medical Innovatios ΤΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ.

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ NEWPORT F60 OIKOY flight Medical Innovatios ΤΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ.
Ημ/νια: 27/10/2021 13:12:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ1Ξ4690ΒΜ-ΡΣΔ

Τροποποίηση εφημεριών ιατρικού και Λοιπού επιστημονικού Προσωπικού μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: Τροποποίηση εφημεριών ιατρικού και Λοιπού επιστημονικού Προσωπικού μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 27/10/2021 12:45:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω53Σ4690ΒΜ-ΠΚ6

Προμήθεια Ιματισμού

Θέμα: Προμήθεια Ιματισμού
Ημ/νια: 27/10/2021 11:38:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΥΩ4690ΒΜ-ΝΛΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/10/2021 09:14:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΜΖ4690ΒΜ-ΗΧ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/10/2021 09:09:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΕΔ4690ΒΜ-47Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/10/2021 09:06:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΚΟ4690ΒΜ-ΔΧ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/10/2021 09:00:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΗΜ4690ΒΜ-1ΤΧ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ AVEA ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ AVEA ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 27/10/2021 08:55:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΦ74690ΒΜ-ΩΩ1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(02.3835)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(02.3835)
Ημ/νια: 26/10/2021 13:43:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ1Ζ4690ΒΜ-9ΘΞ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 26/10/2021 13:42:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω08Χ4690ΒΜ-Β6Κ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 26/10/2021 13:41:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ4Τ4690ΒΜ-ΜΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ.

Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 26/10/2021 13:40:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ6Ω4690ΒΜ-ΓΓΨ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(3901.3)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(3901.3)
Ημ/νια: 26/10/2021 13:39:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ614690ΒΜ-475

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΓΝΛ (22310 44267, 16/7/21---15/9/21)

Θέμα: ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΓΝΛ (22310 44267, 16/7/21---15/9/21)
Ημ/νια: 26/10/2021 13:39:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΡ34690ΒΜ-ΓΔΨ

Σελίδες