ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2022 12:12:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΠ64690ΒΜ-ΠΒ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2022 12:11:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΛΡ4690ΒΜ-8ΜΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2022 12:09:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΓΦ4690ΒΜ-ΑΓΗ

ΧΕ-1795 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΠ (ΧΕ 1696-1700,1717-1724,1743-1757)

Θέμα: ΧΕ-1795 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΠ (ΧΕ 1696-1700,1717-1724,1743-1757)
Ημ/νια: 14/09/2022 09:31:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Ζ94690ΒΜ-ΦΩΞ

Γενικό service του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας “fiat doblo” του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084.

Θέμα: Γενικό service του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας “fiat doblo” του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084.
Ημ/νια: 14/09/2022 09:22:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΕΡ4690ΒΜ-ΧΑ1

Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου λόγω κτήσης μεταπτυχιακού τίτλου

Θέμα: Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου λόγω κτήσης μεταπτυχιακού τίτλου
Ημ/νια: 14/09/2022 08:49:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΧΛ4690ΒΜ-1Μ4

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν4354/2015 Λ.Μ.

Θέμα: ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν4354/2015 Λ.Μ.
Ημ/νια: 13/09/2022 13:47:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΘΝ4690ΒΜ-ΙΝ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2022 Π.Δ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2022 Π.Δ.
Ημ/νια: 13/09/2022 13:45:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ3Β4690ΒΜ-ΥΚΖ

Παράταση σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Νίκλα Ευαγγελίας

Θέμα: Παράταση σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Νίκλα Ευαγγελίας
Ημ/νια: 13/09/2022 13:21:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΩΕ4690ΒΜ-5ΡΘ

Παράταση σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Ολγας Κουτσοκέρα

Θέμα: Παράταση σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Ολγας Κουτσοκέρα
Ημ/νια: 13/09/2022 13:16:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ254690ΒΜ-ΒΘ0

Απόφαση παράτασης σύμβασης της Τ.Β., επικουρικού προσωπικού, κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών.

Θέμα: Απόφαση παράτασης σύμβασης της Τ.Β., επικουρικού προσωπικού, κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών.
Ημ/νια: 13/09/2022 13:12:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΦΦ4690ΒΜ-ΩΞΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ημ/νια: 13/09/2022 13:12:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ9Π4690ΒΜ-8ΩΧ

Απόφαση Παράταση σύμβασης της Π.Χ., επικουρικού προσωπικού, κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών.

Θέμα: Απόφαση Παράταση σύμβασης της Π.Χ., επικουρικού προσωπικού, κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών.
Ημ/νια: 13/09/2022 13:02:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Η84690ΒΜ-ΣΙ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
Ημ/νια: 13/09/2022 13:01:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΝ84690ΒΜ-9ΛΤ

Τριμελή Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού από το εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 22 για τις ‘Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων’.

Θέμα: Τριμελή Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού από το εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 22 για τις ‘Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων’.
Ημ/νια: 13/09/2022 11:40:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΜΨ4690ΒΜ-ΓΩΓ

Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των ψυκτών πόσιμου νερού του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των ψυκτών πόσιμου νερού του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 13/09/2022 11:22:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΗΧ4690ΒΜ-ΑΘ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2022 Λ.Ι.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2022 Λ.Ι.
Ημ/νια: 13/09/2022 11:08:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ8Γ4690ΒΜ-Ρ4Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2022 Κ.Κ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2022 Κ.Κ.
Ημ/νια: 13/09/2022 11:07:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Χ84690ΒΜ-7ΜΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2022 Κ.Ι.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2022 Κ.Ι.
Ημ/νια: 13/09/2022 11:06:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΠΟ4690ΒΜ-4Ψ0

ΧΕ-1731 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1731 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 13/09/2022 10:39:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΗΞ4690ΒΜ-ΨΥΞ

Σελίδες