ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ημ/νια: 23/05/2023 07:44:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο2Υ4690ΒΜ-ΝΛΒ

Τροποποιήσεις εφημεριών μηνός Μαρτίου 2023

Θέμα: Τροποποιήσεις εφημεριών μηνός Μαρτίου 2023
Ημ/νια: 22/05/2023 13:42:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΡΥ4690ΒΜ-ΝΓΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2023 13:21:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ74Α4690ΒΜ-Ι1Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2023 13:19:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΑ44690ΒΜ-63Ι

Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2023 για το Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2023 για το Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 22/05/2023 13:10:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΦ04690ΒΜ-ΨΗΓ

Προμήθεια αναισθησιολογικού υλικού

Θέμα: Προμήθεια αναισθησιολογικού υλικού
Ημ/νια: 22/05/2023 13:10:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΑ44690ΒΜ-ΗΚ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2023 13:03:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60Χ74690ΒΜ-1ΛΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2023 13:01:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΩ14690ΒΜ-ΙΗΠ

ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 22/05/2023 13:01:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ5Ι4690ΒΜ-ΩΜ2

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχωριστή αμαλγάματος του εξωτερικού οδοντιατρικού ιατρείου του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχωριστή αμαλγάματος του εξωτερικού οδοντιατρικού ιατρείου του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 22/05/2023 13:01:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΔΤ4690ΒΜ-ΞΙΡ

ΧΕ-819 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΝΤ. ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (03.5035)

Θέμα: ΧΕ-819 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΝΤ. ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (03.5035)
Ημ/νια: 22/05/2023 11:22:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΕ84690ΒΜ-ΛΒΔ

ΧΕ-818 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜ/ΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (03.3079)

Θέμα: ΧΕ-818 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜ/ΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (03.3079)
Ημ/νια: 22/05/2023 11:13:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Ξ94690ΒΜ-ΡΛΡ

ΧΕ-816 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Β ΕΞΑΜ. 2021 & Γ ΚΑΙ Δ ΤΡΙΜ. 2021

Θέμα: ΧΕ-816 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Β ΕΞΑΜ. 2021 & Γ ΚΑΙ Δ ΤΡΙΜ. 2021
Ημ/νια: 22/05/2023 10:29:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 631Τ4690ΒΜ-ΕΝΛ

ΧΕ-820 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5059)

Θέμα: ΧΕ-820 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5059)
Ημ/νια: 22/05/2023 09:10:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΟ64690ΒΜ-Θ40

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ημ/νια: 22/05/2023 08:49:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΟΛ4690ΒΜ-ΓΤ0

Έγκριση 1ης τροποποίησης οικ. προϋπολογισμού έτους 2023 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Θέμα: Έγκριση 1ης τροποποίησης οικ. προϋπολογισμού έτους 2023 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Ημ/νια: 19/05/2023 14:34:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΝΞ4690ΒΜ-ΘΛΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/05/2023 13:53:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΩΞ4690ΒΜ-ΘΩΦ

Προμήθειας «ΜΕΛΑΝΙΑ» για την κάλυψη του Οφθαλμολογικού και Ακτινολογικού Τμήματος του ΓΝΛαμίας, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Θέμα: Προμήθειας «ΜΕΛΑΝΙΑ» για την κάλυψη του Οφθαλμολογικού και Ακτινολογικού Τμήματος του ΓΝΛαμίας, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Ημ/νια: 19/05/2023 13:50:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΗΥ4690ΒΜ-5ΝΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/05/2023 13:50:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΨΣ4690ΒΜ-ΛΧ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/05/2023 13:44:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ3Ρ4690ΒΜ-ΟΩΤ

Σελίδες