ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΧΕ 1182,1183,1184

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΧΕ 1182,1183,1184
Ημ/νια: 26/07/2021 12:59:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΦΣ4690ΒΜ-ΣΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ''

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ''
Ημ/νια: 26/07/2021 12:35:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΚΨ4690ΒΜ-ΙΘΜ

«Κληροδότημα του διαθέτη Ηλία Ζιώγα, ήτοι κατάστημα ισογείο (Ι-1) επιφανείας 48,30 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 20/100 εξ αδιαιρέτου, επί οικοδομής κειμένης ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 26 & ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΟΝΑ, 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ...

Θέμα: «Κληροδότημα του διαθέτη Ηλία Ζιώγα, ήτοι κατάστημα ισογείο (Ι-1) επιφανείας 48,30 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 20/100 εξ αδιαιρέτου, επί οικοδομής κειμένης ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 26 & ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΟΝΑ, 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , Ο.Τ. 81082, ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , υπέρ Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας»
Ημ/νια: 26/07/2021 11:06:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΠ94690ΒΜ-554

ΧΕ-1095

Θέμα: ΧΕ-1095
Ημ/νια: 26/07/2021 10:34:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΕ14690ΒΜ-1ΙΤ

Εργασίες μετατροπής του δικτύου ατμού του Γ.Ν. Λαμίας για την εγκατάσταση μειωτή ατμού νέου τύπου στον χώρο των πλυντηρίων

Θέμα: Εργασίες μετατροπής του δικτύου ατμού του Γ.Ν. Λαμίας για την εγκατάσταση μειωτή ατμού νέου τύπου στον χώρο των πλυντηρίων
Ημ/νια: 26/07/2021 08:24:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω6Ο4690ΒΜ-ΣΚΓ

Επισκευή ψυγείου τύπου BOSS του αιματολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Επισκευή ψυγείου τύπου BOSS του αιματολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 26/07/2021 08:21:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΖΓ4690ΒΜ-Τ6Α

Συντήρηση του χορτοκοπτικού τύπου HUSGVARNA 553 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Συντήρηση του χορτοκοπτικού τύπου HUSGVARNA 553 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 26/07/2021 08:18:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΟΔ4690ΒΜ-Χ7Ξ

Προμήθεια φιάλης υγραερίου (10lit) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια φιάλης υγραερίου (10lit) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 26/07/2021 08:15:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΦΨ4690ΒΜ-4Χ1

Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών βιοχημικών εξετάσεων

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών βιοχημικών εξετάσεων
Ημ/νια: 26/07/2021 06:55:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΣΘ4690ΒΜ-ΗΜΚ

ΧΕ-1181

Θέμα: ΧΕ-1181
Ημ/νια: 23/07/2021 14:17:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΦΛ4690ΒΜ-1ΧΗ

ΧΕ-1194

Θέμα: ΧΕ-1194
Ημ/νια: 23/07/2021 14:16:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ6Λ4690ΒΜ-ΩΒΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/07/2021 13:54:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60Φ94690ΒΜ-Μ9Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/07/2021 13:43:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΓΣ4690ΒΜ-ΒΦΓ

ΧΕ-1180

Θέμα: ΧΕ-1180
Ημ/νια: 23/07/2021 13:41:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΓΘ4690ΒΜ-5ΜΥ

ΧΕ-1178

Θέμα: ΧΕ-1178
Ημ/νια: 23/07/2021 13:33:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 612Δ4690ΒΜ-Τ9Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/07/2021 13:25:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΟΔ4690ΒΜ-ΟΧ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/07/2021 13:13:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΩ34690ΒΜ-ΙΑΔ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 27-07-2021, ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ,

Θέμα: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 27-07-2021, ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ,
Ημ/νια: 23/07/2021 13:07:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΒΓ4690ΒΜ-Σ93

ΧΕ-1191

Θέμα: ΧΕ-1191
Ημ/νια: 23/07/2021 12:49:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΧΩ4690ΒΜ-ΗΒ0

ΧΕ-1185

Θέμα: ΧΕ-1185
Ημ/νια: 23/07/2021 12:48:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω80Ν4690ΒΜ-Κ0Π

Σελίδες