ΧΕ-144

Θέμα: ΧΕ-144
Ημ/νια: 24/02/2021 09:32:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΘ64690ΒΜ-54Β

ΧΕ-138

Θέμα: ΧΕ-138
Ημ/νια: 24/02/2021 09:29:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΨΦ4690ΒΜ-35Η

ΧΕ-136

Θέμα: ΧΕ-136
Ημ/νια: 24/02/2021 09:28:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΙΔ4690ΒΜ-33Σ

ΧΕ-135

Θέμα: ΧΕ-135
Ημ/νια: 24/02/2021 09:27:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΥ64690ΒΜ-Λ46

ΧΕ-104

Θέμα: ΧΕ-104
Ημ/νια: 24/02/2021 09:25:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Ξ74690ΒΜ-9Η0

ΧΕ-103

Θέμα: ΧΕ-103
Ημ/νια: 24/02/2021 09:23:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΕΜ4690ΒΜ-1Θ0

ΧΕ-102

Θέμα: ΧΕ-102
Ημ/νια: 24/02/2021 09:22:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α5Ζ4690ΒΜ-ΒΒΒ

ΧΕ-101

Θέμα: ΧΕ-101
Ημ/νια: 24/02/2021 09:22:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ3Χ4690ΒΜ-ΔΔ5

ΧΕ-100

Θέμα: ΧΕ-100
Ημ/νια: 24/02/2021 09:21:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΕΙ4690ΒΜ-ΘΤΕ

ΧΕ-98

Θέμα: ΧΕ-98
Ημ/νια: 24/02/2021 09:15:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΩ44690ΒΜ-ΚΤΝ

«Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2020 για το Γ.Ν. Λαμίας.»

Θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2020 για το Γ.Ν. Λαμίας.»
Ημ/νια: 23/02/2021 16:14:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΙΙ4690ΒΜ-ΜΙ6

Σελίδες