ΧΕ-754 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ.(03.4511)

Θέμα: ΧΕ-754 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ.(03.4511)
Ημ/νια: 13/05/2022 08:29:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Β744690ΒΜ-Ι17

ΧΕ-753 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ.(03.4495)

Θέμα: ΧΕ-753 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ.(03.4495)
Ημ/νια: 13/05/2022 08:28:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΛΘ4690ΒΜ-Π2Π

ΧΕ-752 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ .(03.4507)

Θέμα: ΧΕ-752 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ .(03.4507)
Ημ/νια: 13/05/2022 08:27:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΒΟ4690ΒΜ-ΓΗΓ

ΧΕ-751 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ.(02.4439)

Θέμα: ΧΕ-751 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ.(02.4439)
Ημ/νια: 13/05/2022 08:27:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΤΖ4690ΒΜ-ΦΧΨ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΜ:1163660 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 17-05-2022

Θέμα: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΜ:1163660 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 17-05-2022
Ημ/νια: 12/05/2022 15:07:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο0Θ4690ΒΜ-ΧΡΕ

Εξειδικευμένη συντήρηση με ανταλλακτικά του χρωστικού μηχανήματος GEMINI AS με S/N GT 6137U1808 και της ιστοκινέτας SCIENTIFIC STP120-2 με S/N STP122-2718-1801 του οίκου THERMO SCIENTIFIC του παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Εξειδικευμένη συντήρηση με ανταλλακτικά του χρωστικού μηχανήματος GEMINI AS με S/N GT 6137U1808 και της ιστοκινέτας SCIENTIFIC STP120-2 με S/N STP122-2718-1801 του οίκου THERMO SCIENTIFIC του παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 12/05/2022 13:50:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ854690ΒΜ-7ΚΛ

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ενός (1) φορητού αναπνευστήρα τύπου Flight 60 (F60) με s/n: 20026848 της Κλινικής Covid-19 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ΚΑΙ Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ενός (1) φορητού αναπνευστήρα τύπου Flight...

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ενός (1) φορητού αναπνευστήρα τύπου Flight 60 (F60) με s/n: 20026848 της Κλινικής Covid-19 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ΚΑΙ Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ενός (1) φορητού αναπνευστήρα τύπου Flight 60 (F60) με s/n:15113365 της Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
Ημ/νια: 12/05/2022 12:31:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΙΛ4690ΒΜ-8ΗΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Π.Α.Ν.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Π.Α.Ν.
Ημ/νια: 12/05/2022 12:25:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Ι04690ΒΜ-5ΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/05/2022 12:14:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΗΥ4690ΒΜ-ΗΚΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/05/2022 12:13:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ834690ΒΜ-ΔΑ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/05/2022 12:09:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ι04690ΒΜ-3ΓΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/05/2022 12:07:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Κ64690ΒΜ-Ψ2Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/05/2022 12:03:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ8Σ4690ΒΜ-ΜΓΘ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την «Προμήθεια ραφιών DEXION για τις ανάγκες της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την «Προμήθεια ραφιών DEXION για τις ανάγκες της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 12/05/2022 11:11:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΥΜ4690ΒΜ-ΨΕΒ

Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ » (CPV: 85111810-1) προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.470,89€ πλέον ΦΠΑ (259.743,90€ με ΦΠΑ) για δύο (2) έτη, με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 314.206,33€...

Θέμα: Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ » (CPV: 85111810-1) προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.470,89€ πλέον ΦΠΑ (259.743,90€ με ΦΠΑ) για δύο (2) έτη, με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 314.206,33€ πλέον ΦΠΑ (389.615,85€ με ΦΠΑ) του ΠΠΥΥ 2020 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
Ημ/νια: 12/05/2022 11:07:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΘ24690ΒΜ-Ι8Β

ΧΕ-689 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4188)

Θέμα: ΧΕ-689 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4188)
Ημ/νια: 12/05/2022 10:57:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94824690ΒΜ-17Υ

Επανασυγκρότηση επιτροπής

Θέμα: Επανασυγκρότηση επιτροπής
Ημ/νια: 12/05/2022 09:08:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΔΦ4690ΒΜ-ΠΥΟ

Έγκριση διενέργειας εξέτασης MRCP εσωτερικού ασθενή του ΓΝ Λαμίας στο Διαγνωστικό Εργαστήριο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», συνολικού ενδεικτικού κόστους 170,00€ για την κάλυψη αναγκών του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Έγκριση διενέργειας εξέτασης MRCP εσωτερικού ασθενή του ΓΝ Λαμίας στο Διαγνωστικό Εργαστήριο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», συνολικού ενδεικτικού κόστους 170,00€ για την κάλυψη αναγκών του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 12/05/2022 08:41:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ48Ο4690ΒΜ-928

Έγκριση δαπάνης εργασίας για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών στo πλυντήριo W313OH του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Έγκριση δαπάνης εργασίας για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών στo πλυντήριo W313OH του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 12/05/2022 08:37:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π1Δ4690ΒΜ-ΣΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 14:31:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΩΚ4690ΒΜ-7ΒΟ

Σελίδες