Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την Υπηρεσία:Ομαδα Α΄ «Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 18.600,00 € ...

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την Υπηρεσία:Ομαδα Α΄ «Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.Ομαδα Β΄ «Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Ομαδα Γ΄ «Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου»» ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 7.192,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
Ημ/νια: 16/09/2022 09:52:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΠΨ4690ΒΜ-ΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 16/09/2022 09:11:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 660Κ4690ΒΜ-ΞΕΡ

Απόφαση Παράτασης σύμβασης του Αρχοντή Ιωάννη του Ευαγγέλου, επικουρικού προσωπικού, κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών.

Θέμα: Απόφαση Παράτασης σύμβασης του Αρχοντή Ιωάννη του Ευαγγέλου, επικουρικού προσωπικού, κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών.
Ημ/νια: 15/09/2022 14:39:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ε84690ΒΜ-Ν4Σ

Έλεγχος (Κ.Τ.Ε.Ο) και έκδοση κάρτας καυσαερίων του αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-2775 μάρκας MERCEDES BENZ Κινητής Μονάδας Αιμοδοσίας

Θέμα: Έλεγχος (Κ.Τ.Ε.Ο) και έκδοση κάρτας καυσαερίων του αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-2775 μάρκας MERCEDES BENZ Κινητής Μονάδας Αιμοδοσίας
Ημ/νια: 15/09/2022 12:47:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΙΠ4690ΒΜ-6ΘΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Λ.Ι.

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Λ.Ι.
Ημ/νια: 15/09/2022 10:55:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΤΨ4690ΒΜ-ΓΒΧ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Κ . Ι.

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Κ . Ι.
Ημ/νια: 15/09/2022 10:53:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΘΔ4690ΒΜ-40Ξ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
Ημ/νια: 15/09/2022 10:19:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΣ04690ΒΜ-ΘΨ5

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 15/09/2022 10:13:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ0Υ4690ΒΜ-ΩΛΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 15/09/2022 10:12:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΖ54690ΒΜ-Λ6Σ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 15/09/2022 10:12:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε824690ΒΜ-ΞΨΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 15/09/2022 10:10:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΙΡ4690ΒΜ-Ο18

ΧΕ-1694 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(4548)

Θέμα: ΧΕ-1694 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(4548)
Ημ/νια: 14/09/2022 13:55:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΖΧ4690ΒΜ-ΛΔ8

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ Ε.Σ.Υ.,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ.

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ Ε.Σ.Υ.,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ.
Ημ/νια: 14/09/2022 13:28:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΚΡ4690ΒΜ-Ο9Ω

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
Ημ/νια: 14/09/2022 12:38:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ3Ζ4690ΒΜ-8ΝΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2022 12:23:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΩΚ4690ΒΜ-ΓΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2022 12:22:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΨΖ4690ΒΜ-Ψ4Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2022 12:21:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ3Η4690ΒΜ-6ΙΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2022 12:20:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93Η54690ΒΜ-ΩΣ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2022 12:16:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΓΑ4690ΒΜ-8ΙΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2022 12:15:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΞΖ4690ΒΜ-ΤΨΣ

Σελίδες