ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/07/2021 13:44:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο0Ξ4690ΒΜ-ΛΩ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/07/2021 13:42:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΥΩ4690ΒΜ-Κ0Ζ

ΧΕ-1062

Θέμα: ΧΕ-1062
Ημ/νια: 27/07/2021 11:09:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΓ54690ΒΜ-ΠΨ2

Προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών και κατεπείγουσες εργασίες στο δίκτυο ιατρικών αερίων του Γ.Ν. Λαμίας» & «Συμπληρωματικές εργασίες για την κατασκευή μονάδας εντατικής θεραπείας στον 2ο όροφο για τις ανάγκες του covid-19 στο Γ Ν Λαμίας» CPV:34913000-0...

Θέμα: Προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών και κατεπείγουσες εργασίες στο δίκτυο ιατρικών αερίων του Γ.Ν. Λαμίας» & «Συμπληρωματικές εργασίες για την κατασκευή μονάδας εντατικής θεραπείας στον 2ο όροφο για τις ανάγκες του covid-19 στο Γ Ν Λαμίας» CPV:34913000-0, από την εταιρεία «Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ» (ΑΦΜ: 094373861 ) συνολικού κόστους 3.407,50€ χωρίς Φ.Π.Α & 4.225,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Κ.Α.Ε 1429.01 & 879.01
Ημ/νια: 27/07/2021 10:53:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΩΝ4690ΒΜ-ΗΝ3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 27/07/2021 10:39:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ144690ΒΜ-1ΧΡ

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης οικονομικής χρήσης 2020 του Νοσοκομείου μας.

Θέμα: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης οικονομικής χρήσης 2020 του Νοσοκομείου μας.
Ημ/νια: 27/07/2021 10:33:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΟ04690ΒΜ-ΕΜ2

ΧΕ-1163

Θέμα: ΧΕ-1163
Ημ/νια: 27/07/2021 09:51:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΔΦ4690ΒΜ-3Δ2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (γιατρού για ειδίκευση) - ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (γιατρού για ειδίκευση) - ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ημ/νια: 27/07/2021 09:43:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ8Γ4690ΒΜ-ΜΛΠ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΚΜ

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΚΜ
Ημ/νια: 27/07/2021 09:27:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΩΕ4690ΒΜ-Η34

Ανάθεση έργου-Υπηρεσιών σε βιολόγο για την κάλυψη των εργαστηριακών τμημάτων του ΓΝ Λαμίας

Θέμα: Ανάθεση έργου-Υπηρεσιών σε βιολόγο για την κάλυψη των εργαστηριακών τμημάτων του ΓΝ Λαμίας
Ημ/νια: 27/07/2021 09:14:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΑ74690ΒΜ-ΜΛΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/07/2021 09:07:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι724690ΒΜ-ΝΒΞ

ΧΕ-1150

Θέμα: ΧΕ-1150
Ημ/νια: 27/07/2021 08:43:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΥΙ4690ΒΜ-Ψ0Γ

ΧΕ-1179

Θέμα: ΧΕ-1179
Ημ/νια: 26/07/2021 13:58:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 92Υ84690ΒΜ-ΤΨ4

ΧΕ-1160

Θέμα: ΧΕ-1160
Ημ/νια: 26/07/2021 13:44:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Π214690ΒΜ-Κ63

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 27-7-2021,ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 27-7-2021,ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 26/07/2021 13:38:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61194690ΒΜ-Β5Φ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ημ/νια: 26/07/2021 13:32:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΞ34690ΒΜ-ΓΧΖ

ΧΕ-1190

Θέμα: ΧΕ-1190
Ημ/νια: 26/07/2021 13:32:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΛΩ4690ΒΜ-Η1Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/07/2021 13:24:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ8Γ4690ΒΜ-ΗΛΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/07/2021 13:21:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΗ14690ΒΜ-4ΥΣ

Έγκριση προμήθειας «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV: 33141200-2, 33140000-3, 33141210-5, 33194100-7), με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς ,μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-supplies, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.275,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,...

Θέμα: Έγκριση προμήθειας «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV: 33141200-2, 33140000-3, 33141210-5, 33194100-7), με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς ,μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-supplies, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.275,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λαμίας, για διάστημα τριών (3) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής .
Ημ/νια: 26/07/2021 12:59:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΧ14690ΒΜ-4ΡΝ

Σελίδες