ΑΠΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 10:39:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΣΕ4690ΒΜ-8ΟΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 10:32:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΓΞ4690ΒΜ-ΞΓ3

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 10:30:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΓΕ4690ΒΜ-9ΛΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 10:30:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΟΣ4690ΒΜ-ΤΗ1

Προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚO ΥΛΙΚO» για χειρουργεία ασθενών με Α.Μ.:0497135, 0105193 και ΑΜΚΑ:260689904432 που θα πραγματοποιηθούν στις 23-05-2023 και 25-05-2023.

Θέμα: Προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚO ΥΛΙΚO» για χειρουργεία ασθενών με Α.Μ.:0497135, 0105193 και ΑΜΚΑ:260689904432 που θα πραγματοποιηθούν στις 23-05-2023 και 25-05-2023.
Ημ/νια: 23/05/2023 14:10:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ3Χ4690ΒΜ-ΖΣΛ

ΧΕ-828 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΕΦΙΑΠ (22310 44163, 2,3/2023--- 22313 50600, 3/2023 ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

Θέμα: ΧΕ-828 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΕΦΙΑΠ (22310 44163, 2,3/2023--- 22313 50600, 3/2023 ΣΥΖΕΥΞΙΣ)
Ημ/νια: 23/05/2023 13:04:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΓΡ4690ΒΜ-ΤΞΔ

ΧΕ-827 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (22310 44267, 16/3/23---15/5/23)

Θέμα: ΧΕ-827 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (22310 44267, 16/3/23---15/5/23)
Ημ/νια: 23/05/2023 13:02:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ274690ΒΜ-ΙΥ4

ΧΕ-826 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.5)

Θέμα: ΧΕ-826 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.5)
Ημ/νια: 23/05/2023 13:01:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΤΕ4690ΒΜ-1ΚΚ

ΧΕ-825 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.4)

Θέμα: ΧΕ-825 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.4)
Ημ/νια: 23/05/2023 12:54:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ6Τ4690ΒΜ-Γ0Ω

ΧΕ-824 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.3)

Θέμα: ΧΕ-824 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.3)
Ημ/νια: 23/05/2023 12:46:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΠΑ4690ΒΜ-Ν71

ΧΕ-823 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.2)

Θέμα: ΧΕ-823 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.2)
Ημ/νια: 23/05/2023 12:38:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Ψ84690ΒΜ-ΥΕΛ

ΧΕ-822 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.1)

Θέμα: ΧΕ-822 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.1)
Ημ/νια: 23/05/2023 12:26:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ4Ξ4690ΒΜ-ΩΙΛ

ΧΕ-821 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ (03.5075)

Θέμα: ΧΕ-821 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ (03.5075)
Ημ/νια: 23/05/2023 12:22:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Λ04690ΒΜ-ΘΣΡ

Προμήθεια φίλτρων των κεντρικών κλιματιστικών αναλωσίμων ψυκτικών κλιματιστικών εργασίες απολύμανσης αεραγωγών.

Θέμα: Προμήθεια φίλτρων των κεντρικών κλιματιστικών αναλωσίμων ψυκτικών κλιματιστικών εργασίες απολύμανσης αεραγωγών.
Ημ/νια: 23/05/2023 11:08:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΞΖ4690ΒΜ-ΘΤΘ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ημ/νια: 23/05/2023 09:56:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ4Κ4690ΒΜ-ΠΞΜ

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημ/νια: 23/05/2023 09:53:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ384690ΒΜ-5Θ6

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημ/νια: 23/05/2023 09:21:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΩΡ4690ΒΜ-ΑΒΩ

Συντήρηση συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφιών και συστημάτων έγγραφης (cd/dvd-robot) απεικονιστικών εξετάσεων του Γ.Ν. Λαμίας :16.129,03€ πλέον ΦΠΑ και 20.000,00€ με ΦΠΑ για ένα (1) έτος, (80.645,15€ πλέον ΦΠΑ και 100.000,00€ με Φ.Π.Α. συνολικά για...

Θέμα: Συντήρηση συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφιών και συστημάτων έγγραφης (cd/dvd-robot) απεικονιστικών εξετάσεων του Γ.Ν. Λαμίας :16.129,03€ πλέον ΦΠΑ και 20.000,00€ με ΦΠΑ για ένα (1) έτος, (80.645,15€ πλέον ΦΠΑ και 100.000,00€ με Φ.Π.Α. συνολικά για πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων (4) ετών προαίρεσης),
Ημ/νια: 23/05/2023 08:35:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 604Σ4690ΒΜ-3ΟΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BENDER)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BENDER)
Ημ/νια: 23/05/2023 08:03:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ1Η4690ΒΜ-ΨΒ7

Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την Προμήθεια των ειδών «ΒΑΜΒΑΚΙ» (CPV: 03115110-4), «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» (CPV: 33771000-5), «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»(CPV: 33141114...

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την Προμήθεια των ειδών «ΒΑΜΒΑΚΙ» (CPV: 03115110-4), «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» (CPV: 33771000-5), «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»(CPV: 33141114-2), «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ» (CPV: 33141110-4 ,33141113-4 ,33141700-7), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 293.852,01€ πλέον ΦΠΑ (333.359,11€ με ΦΠΑ) για τρία (3) συνολικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δύο ετών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Ημ/νια: 23/05/2023 08:01:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ2Ε4690ΒΜ-ΣΟΟ

Σελίδες