ΧΕ-2020 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4670)

Θέμα: ΧΕ-2020 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4670)
Ημ/νια: 21/10/2022 11:17:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΟ14690ΒΜ-61Χ

ΧΕ-2127 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4684.1)

Θέμα: ΧΕ-2127 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4684.1)
Ημ/νια: 21/10/2022 10:51:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΜΑ4690ΒΜ-ΜΑ1

ΧΕ-2187 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.(03.4885)

Θέμα: ΧΕ-2187 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.(03.4885)
Ημ/νια: 21/10/2022 10:44:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΞΨ4690ΒΜ-6ΒΜ

ΧΕ-2173 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΛΕΓΧΟ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΣΗΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ 1-5-2022 ΕΩΣ 31-8-2022

Θέμα: ΧΕ-2173 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΛΕΓΧΟ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΣΗΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ 1-5-2022 ΕΩΣ 31-8-2022
Ημ/νια: 21/10/2022 10:43:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΡΔ4690ΒΜ-2ΘΛ

ΧΕ-2195 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Θέμα: ΧΕ-2195 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ημ/νια: 21/10/2022 08:51:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Τ64690ΒΜ-ΡΘΔ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Μ.Γ.Α.

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Μ.Γ.Α.
Ημ/νια: 21/10/2022 08:47:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΘ54690ΒΜ-ΗΧ9

Έγκριση 3ης τροποποίησης οικ. προϋπολογισμού έτους 2022 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Θέμα: Έγκριση 3ης τροποποίησης οικ. προϋπολογισμού έτους 2022 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Ημ/νια: 20/10/2022 14:38:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΡ34690ΒΜ-ΣΔ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Λ.Μ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Λ.Μ.
Ημ/νια: 20/10/2022 14:32:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ9Δ4690ΒΜ-2ΟΩ

ΧΕ-2197 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα: ΧΕ-2197 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ημ/νια: 20/10/2022 14:26:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΛΗ4690ΒΜ-3ΡΗ

ΧΕ-2183 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΔΕ ΕΞΟΠΙΣΜΟΣ (ΧΕ.1951-1959)

Θέμα: ΧΕ-2183 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΔΕ ΕΞΟΠΙΣΜΟΣ (ΧΕ.1951-1959)
Ημ/νια: 20/10/2022 14:25:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ8Ρ4690ΒΜ-Ζ7Γ

ΧΕ-1960 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(03.4339)

Θέμα: ΧΕ-1960 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(03.4339)
Ημ/νια: 20/10/2022 14:07:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΟΑ4690ΒΜ-1ΚΝ

ΧΕ-2137 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4584)

Θέμα: ΧΕ-2137 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4584)
Ημ/νια: 20/10/2022 14:05:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΗΗ4690ΒΜ-ΘΩΙ

ΧΕ-1964 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4468)

Θέμα: ΧΕ-1964 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4468)
Ημ/νια: 20/10/2022 14:03:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΕΒ4690ΒΜ-4ΔΘ

ΧΕ-1976 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4389.1)

Θέμα: ΧΕ-1976 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4389.1)
Ημ/νια: 20/10/2022 13:45:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω33Ε4690ΒΜ-ΓΘΣ

ΧΕ-1927 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4232.4)

Θέμα: ΧΕ-1927 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4232.4)
Ημ/νια: 20/10/2022 13:36:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΥΤ4690ΒΜ-Φ9Β

Παροχή υπηρεσιών με εξωτερικό σύμβουλο με στόχο την ενός (1) έτους υποστήριξη και επιθεώρηση του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001-2015 της Αιμοδοσίας και του Φαρμακείου, του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών με εξωτερικό σύμβουλο με στόχο την ενός (1) έτους υποστήριξη και επιθεώρηση του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001-2015 της Αιμοδοσίας και του Φαρμακείου, του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 20/10/2022 10:49:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ8Φ4690ΒΜ-ΛΞΒ

ΧΕ-1924 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4262.1)

Θέμα: ΧΕ-1924 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4262.1)
Ημ/νια: 20/10/2022 09:34:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60284690ΒΜ-Σ4Ψ

ΧΕ-1894 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4661)

Θέμα: ΧΕ-1894 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4661)
Ημ/νια: 19/10/2022 13:55:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΚΨ4690ΒΜ-ΝΗ2

ΧΕ-1926 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4232.3)

Θέμα: ΧΕ-1926 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4232.3)
Ημ/νια: 19/10/2022 13:26:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΡΞ4690ΒΜ-ΩΧΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/10/2022 12:21:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν1Λ4690ΒΜ-02Ξ

Σελίδες