Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου

Θέμα: Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου
Ημ/νια: 17/02/2023 08:47:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΡΣ4690ΒΜ-Ζ2Κ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝΕΣΥ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4999-2022(ΦΕΚ 225/Α΄/7-12-2022)

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝΕΣΥ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4999-2022(ΦΕΚ 225/Α΄/7-12-2022)
Ημ/νια: 16/02/2023 13:58:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΨΝ4690ΒΜ-13Π

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)
Ημ/νια: 16/02/2023 13:32:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΗΖ4690ΒΜ-Β1Ζ

Απόφαση έγκρισης πραγματοποίησης υπερωριών και εφημεριών υπαλλήλων του Γ.Ν. Λαμίας για το έτος 2023

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πραγματοποίησης υπερωριών και εφημεριών υπαλλήλων του Γ.Ν. Λαμίας για το έτος 2023
Ημ/νια: 16/02/2023 12:10:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93ΡΠ4690ΒΜ-ΡΙΑ

Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν Λαμίας

Θέμα: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν Λαμίας
Ημ/νια: 16/02/2023 11:44:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΡΙ4690ΒΜ-Λ2Ρ

ΧΕ-115 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4448.3)

Θέμα: ΧΕ-115 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4448.3)
Ημ/νια: 16/02/2023 10:55:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΓΝ4690ΒΜ-ΤΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2023 09:36:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61834690ΒΜ-0ΓΧ

ΧΕ-142 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-142 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 16/02/2023 07:54:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔΡ4690ΒΜ-ΖΤΠ

ΧΕ-141 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-141 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 16/02/2023 07:48:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΑΣ4690ΒΜ-ΕΧ7

ΧΕ-140 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 1-11-2022 ΕΩΣ 31-12-2022

Θέμα: ΧΕ-140 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 1-11-2022 ΕΩΣ 31-12-2022
Ημ/νια: 16/02/2023 07:32:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΛΔ4690ΒΜ-ΦΡΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 14:28:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΑ64690ΒΜ-ΝΡ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 14:28:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ8Σ4690ΒΜ-ΚΧΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 14:24:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91Λ74690ΒΜ-ΨΧ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 14:22:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΛΦ4690ΒΜ-79Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 14:18:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ9Π4690ΒΜ-ΩΕΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ.ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ.ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 13:53:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΟΡ4690ΒΜ-Ψ6Π

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 13:43:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΘΚ4690ΒΜ-ΙΔΛ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 13:23:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΕΥ4690ΒΜ-74Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 13:19:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94884690ΒΜ-ΑΜΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 13:12:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΒΥ4690ΒΜ-4Ω1

Σελίδες