Προμήθεια ενημερωτικής πινακίδας ‘ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ’ στον περιβάλλοντα χώρο του ΓΝ. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια ενημερωτικής πινακίδας ‘ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ’ στον περιβάλλοντα χώρο του ΓΝ. Λαμίας
Ημ/νια: 21/02/2023 14:42:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΩΜ4690ΒΜ-91Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 14:12:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ3Ο4690ΒΜ-4ΚΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 14:11:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 614Η4690ΒΜ-ΦΛΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 14:09:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΓ34690ΒΜ-ΒΩ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 14:07:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ1Β4690ΒΜ-ΚΜΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 14:02:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω5Κ4690ΒΜ-4ΛΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΥ
Ημ/νια: 21/02/2023 13:51:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡΘΨ4690ΒΜ-ΕΑΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 13:39:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93ΥΣ4690ΒΜ-ΩΗΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 11:50:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΝΛ4690ΒΜ-ΤΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 10:58:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ7Λ4690ΒΜ-ΗΣΩ

ΧΕ-170 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ 02-11-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 01-12-2022

Θέμα: ΧΕ-170 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ 02-11-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 01-12-2022
Ημ/νια: 21/02/2023 10:30:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ8Δ4690ΒΜ-Ζ6Τ

ΧΕ-168 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝ/ΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ 01-06-2022 ΕΩΣ 30-09-2022.

Θέμα: ΧΕ-168 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝ/ΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ 01-06-2022 ΕΩΣ 30-09-2022.
Ημ/νια: 21/02/2023 10:16:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΟΨ4690ΒΜ-ΨΣ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 10:13:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΛΣ4690ΒΜ-137

ΑΠΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 10:12:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 699Θ4690ΒΜ-9ΒΦ

ΧΕ-167 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ. ΑΠΟ 03-11-2022 ΕΩΣ 02-11-2022

Θέμα: ΧΕ-167 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ. ΑΠΟ 03-11-2022 ΕΩΣ 02-11-2022
Ημ/νια: 21/02/2023 10:10:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΜ44690ΒΜ-ΛΛ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 10:10:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ6Δ4690ΒΜ-ΞΛ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 10:09:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΝΘ4690ΒΜ-0ΥΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2023 10:07:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ7Π4690ΒΜ-ΟΦΡ

Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Δεκέμβριο του 2022

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Δεκέμβριο του 2022
Ημ/νια: 21/02/2023 10:05:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΞΤ4690ΒΜ-6Τ0

Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Φεβρουάριο του 2023

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Φεβρουάριο του 2023
Ημ/νια: 21/02/2023 10:04:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΔΤ4690ΒΜ-ΨΩΑ

Σελίδες