ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2020 11:50:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΚ04690ΒΜ-Α60

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 20/07/2020 11:49:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο1Ι4690ΒΜ-ΟΚΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2020 11:45:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΒΑ4690ΒΜ-Λ5Β

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2020 10:41:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΧΠ4690ΒΜ-Χ0Ξ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ημ/νια: 20/07/2020 09:37:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΙ64690ΒΜ-4ΦΤ

Συγκρότηση επιτροπής

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής
Ημ/νια: 20/07/2020 09:18:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 663Τ4690ΒΜ-Μ9Π

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Θέμα: ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Ημ/νια: 17/07/2020 13:05:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΥ24690ΒΜ-3Ξ1

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΙΑΠ

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΙΑΠ
Ημ/νια: 17/07/2020 12:58:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΥΔ4690ΒΜ-2ΧΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ημ/νια: 17/07/2020 12:56:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΧΛ4690ΒΜ-8ΝΥ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Θέμα: ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Ημ/νια: 17/07/2020 12:53:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΔΞ4690ΒΜ-7ΝΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝOY ΙΑΤΡΟΥ (ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝOY ΙΑΤΡΟΥ (ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
Ημ/νια: 17/07/2020 12:26:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ1Υ4690ΒΜ-ΤΘΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ημ/νια: 17/07/2020 10:52:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ74Ν4690ΒΜ-ΓΘ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημ/νια: 17/07/2020 10:50:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Σ84690ΒΜ-ΑΗΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/07/2020 10:27:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΨΞ4690ΒΜ-8Ψ1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΥ EDAN ΤΗΣ Μ/Γ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΥ EDAN ΤΗΣ Μ/Γ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 17/07/2020 10:03:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΙΗ4690ΒΜ-22Ι

Προμήθεια ‘Μελανιών’ για τις ανάγκες Διαφόρων Τμημάτων του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Προμήθεια ‘Μελανιών’ για τις ανάγκες Διαφόρων Τμημάτων του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 17/07/2020 09:17:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΓΥ4690ΒΜ-53Κ

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Θέμα: ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημ/νια: 17/07/2020 08:40:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α5Σ4690ΒΜ-8ΚΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ''ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ'

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ''ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ'
Ημ/νια: 17/07/2020 08:33:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΔ24690ΒΜ-906

Διαμόρφωση χώρου

Θέμα: Διαμόρφωση χώρου
Ημ/νια: 16/07/2020 14:46:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΩ94690ΒΜ-ΟΑΡ

Προμήθεια του είδους «Βιβλίο Νοσηλευομένων Ασθενών» για τις ετήσιες ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Προμήθεια του είδους «Βιβλίο Νοσηλευομένων Ασθενών» για τις ετήσιες ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 16/07/2020 13:27:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΝΠ4690ΒΜ-Α5Μ

Σελίδες