ΧΕ-2189 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.(02.4156)

Θέμα: ΧΕ-2189 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.(02.4156)
Ημ/νια: 26/10/2022 11:42:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67414690ΒΜ-ΒΩ6

ΧΕ-2180 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-2180 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 26/10/2022 11:41:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΗΦ4690ΒΜ-7ΩΤ

ΧΕ-2132 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4691.1)

Θέμα: ΧΕ-2132 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4691.1)
Ημ/νια: 26/10/2022 09:53:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΣ94690ΒΜ-Η1Φ

ΧΕ-2174 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΗΝ.1,2,3,4,5,6,7/2022

Θέμα: ΧΕ-2174 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΗΝ.1,2,3,4,5,6,7/2022
Ημ/νια: 26/10/2022 09:52:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΒΝ4690ΒΜ-Θ5Δ

ΧΕ-2184 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.(02.4838)

Θέμα: ΧΕ-2184 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.(02.4838)
Ημ/νια: 26/10/2022 09:51:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΕΧ4690ΒΜ-55Μ

Απόφαση Παράτασησ σύμβασης , επικουρικού προσωπικού, κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών.

Θέμα: Απόφαση Παράτασησ σύμβασης , επικουρικού προσωπικού, κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών.
Ημ/νια: 25/10/2022 14:22:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ8Υ4690ΒΜ-ΦΛΚ

ΧΕ-2203 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(04.4623)

Θέμα: ΧΕ-2203 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(04.4623)
Ημ/νια: 25/10/2022 14:18:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω33Ξ4690ΒΜ-5ΜΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ Ε.Ο.

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ Ε.Ο.
Ημ/νια: 25/10/2022 14:16:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΕΨ4690ΒΜ-ΚΦ5

ΧΕ-2119 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4628)

Θέμα: ΧΕ-2119 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4628)
Ημ/νια: 25/10/2022 14:01:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 92414690ΒΜ-ΠΑΙ

Ανανέωση των Aδειών Λογισμικού Προστασίας από Ιούς (Antivirus) & Λογισμικού Patch Management Module για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Ανανέωση των Aδειών Λογισμικού Προστασίας από Ιούς (Antivirus) & Λογισμικού Patch Management Module για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 25/10/2022 13:58:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 692Β4690ΒΜ-6ΝΦ

Επισκευή του συνόλου του εξοπλισμού των πλυντηρίων ιματισμού του Γ.Ν Λαμίας

Θέμα: Επισκευή του συνόλου του εξοπλισμού των πλυντηρίων ιματισμού του Γ.Ν Λαμίας
Ημ/νια: 25/10/2022 13:46:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΕΑ4690ΒΜ-0Ψ0

ΧΕ-2003 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΜΗΝ.ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-2003 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΜΗΝ.ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 25/10/2022 13:43:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66Γ74690ΒΜ-ΧΤΝ

Προμήθεια για περικάρπια Ενηλίκων (βραχιολάκια ταυτοποίησης) του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια για περικάρπια Ενηλίκων (βραχιολάκια ταυτοποίησης) του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 25/10/2022 13:34:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΓΤ4690ΒΜ-Θ4Ν

ΧΕ-2206 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΜΗΝ.8/2022

Θέμα: ΧΕ-2206 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΜΗΝ.8/2022
Ημ/νια: 25/10/2022 13:34:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 90844690ΒΜ-6ΡΨ

ΧΕ-2097 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4692.11)

Θέμα: ΧΕ-2097 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4692.11)
Ημ/νια: 25/10/2022 13:26:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΑΑ4690ΒΜ-5ΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2022 11:43:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ5Ψ4690ΒΜ-ΨΕ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2022 11:04:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΟ44690ΒΜ-ΜΗΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2022 11:03:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΑΜ4690ΒΜ-ΚΒ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2022 11:02:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΖΣ4690ΒΜ-Υ32

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2022 10:59:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΘΣ4690ΒΜ-ΩΘ6

Σελίδες