ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2020 10:10:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΙΑ4690ΒΜ-ΥΨΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2020 10:07:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ0Η4690ΒΜ-ΡΜ8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2020 10:04:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΡΑ4690ΒΜ-1ΚΞ

Διακήρυξη : Υποέργο 2 : Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης (για ΜΣΝ) και Γενικής Χρήσης (για ΜΕΘ) (τεμ.2)

Θέμα: Διακήρυξη : Υποέργο 2 : Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης (για ΜΣΝ) και Γενικής Χρήσης (για ΜΕΘ) (τεμ.2)
Ημ/νια: 16/06/2020 15:41:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΣΨ4690ΒΜ-ΡΛΡ

Υποέργο 2 : Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης (για ΜΣΝ) και Γενικής Χρήσης (για ΜΕΘ)

Θέμα: Υποέργο 2 : Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης (για ΜΣΝ) και Γενικής Χρήσης (για ΜΕΘ)
Ημ/νια: 16/06/2020 15:36:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΣΞ4690ΒΜ-ΦΚΗ

«Service του επιβατηγού οχήματος μάρκας «Fiat doblo» του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5953»

Θέμα: «Service του επιβατηγού οχήματος μάρκας «Fiat doblo» του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5953»
Ημ/νια: 16/06/2020 15:05:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΡΤ4690ΒΜ-9ΞΒ

Άπαξ παροχή υπηρεσιών ‘Καθαριότητας των χώρων του ΓΝΛαμίας’, ενόψει της επικείμενης λειτουργίας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας καθώς και του Πέτρινου κτιρίου για την αντιμετώπιση κρούσματος κορωνοϊού.

Θέμα: Άπαξ παροχή υπηρεσιών ‘Καθαριότητας των χώρων του ΓΝΛαμίας’, ενόψει της επικείμενης λειτουργίας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας καθώς και του Πέτρινου κτιρίου για την αντιμετώπιση κρούσματος κορωνοϊού.
Ημ/νια: 16/06/2020 12:35:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΤΓ4690ΒΜ-Ψ28

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2020 12:26:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΧΧ4690ΒΜ-Ε51

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2020 12:25:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΩΙ4690ΒΜ-ΟΒΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2020 12:23:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΡ24690ΒΜ-ΛΟΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2020 12:20:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ0Ζ4690ΒΜ-3ΗΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/06/2020 12:13:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΛ04690ΒΜ-9ΔΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2020 12:05:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΧ94690ΒΜ-ΖΓΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/06/2020 12:04:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΣΓ4690ΒΜ-ΣΚΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2020 12:03:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΙΟ4690ΒΜ-Ι2Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2020 12:01:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΗ84690ΒΜ-ΣΑ7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2020 11:09:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΙΥ4690ΒΜ-ΞΡΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2020 11:02:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΧ84690ΒΜ-Σ70

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ημ/νια: 16/06/2020 10:59:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΟΘ4690ΒΜ-ΡΜΖ

ΣΥΝ/ΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 22/3---21/4/2020

Θέμα: ΣΥΝ/ΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 22/3---21/4/2020
Ημ/νια: 16/06/2020 10:55:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ5Α4690ΒΜ-ΔΧΓ

Σελίδες