ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 01/11/2022 08:54:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ6Ο4690ΒΜ-ΨΝΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/10/2022 13:30:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91Μ64690ΒΜ-3ΑΡ

ΧΕ-2249 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-2249 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 31/10/2022 11:28:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΣΚ4690ΒΜ-ΞΜΘ

ΧΕ-2264 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.(02.4552)

Θέμα: ΧΕ-2264 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.(02.4552)
Ημ/νια: 31/10/2022 11:26:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΦΧ4690ΒΜ-ΖΩΥ

ΧΕ-2261 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-2261 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 31/10/2022 11:23:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΘΣ4690ΒΜ-ΟΨΩ

ΧΕ-2229 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΝ7,8/2022

Θέμα: ΧΕ-2229 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΝ7,8/2022
Ημ/νια: 31/10/2022 11:13:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99074690ΒΜ-9ΗΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/10/2022 10:49:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ0Λ4690ΒΜ-ΗΥ1

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ''ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ'

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ''ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ'
Ημ/νια: 31/10/2022 08:24:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο7Τ4690ΒΜ-ΠΓΚ

Προμήθεια μπαταριών (αναλώσιμων) για την λειτουργία των μόνιτορ τύπου BSM-2301K, BSM-2351K, SVM-7501 και PVM-2701K του οίκου Nihon Kohden του Γ.Ν. Λαμίας (CPV:34913000-0) από την εξειδικευμένη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.» με ...

Θέμα: Προμήθεια μπαταριών (αναλώσιμων) για την λειτουργία των μόνιτορ τύπου BSM-2301K, BSM-2351K, SVM-7501 και PVM-2701K του οίκου Nihon Kohden του Γ.Ν. Λαμίας (CPV:34913000-0) από την εξειδικευμένη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.» με (ΑΦΜ: 091569759), η οποία αποτελεί και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του οίκου Nihon Kohden στην Ελλάδα, δαπάνη συνολικού ύψους (11.310,00€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (14.024,40€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 31/10/2022 08:23:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΓΡ4690ΒΜ-ΝΕ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β/20815-27/10/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β/20815-27/10/2022
Ημ/νια: 31/10/2022 07:42:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ8Κ4690ΒΜ-ΙΘΩ

ΧΕ-2266 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4744.2)

Θέμα: ΧΕ-2266 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4744.2)
Ημ/νια: 27/10/2022 14:31:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ5Ο4690ΒΜ-ΦΨΘ

ΧΕ-2227 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝ/ΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ 11-4-2022 ΕΩΣ 10-7-2022.

Θέμα: ΧΕ-2227 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝ/ΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ 11-4-2022 ΕΩΣ 10-7-2022.
Ημ/νια: 27/10/2022 14:22:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ3Ν4690ΒΜ-Ε6Δ

ΧΕ-2253 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.

Θέμα: ΧΕ-2253 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.
Ημ/νια: 27/10/2022 14:05:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ464690ΒΜ-ΩΥΜ

ΧΕ-2248 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-2248 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 27/10/2022 13:58:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΜΔ4690ΒΜ-Ν6Χ

ΧΕ-2246 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-2246 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 27/10/2022 13:44:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΧΤ4690ΒΜ-ΓΣ5

ΧΕ-2260 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-2260 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 27/10/2022 13:36:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΣΖ4690ΒΜ-1ΤΑ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Κ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Κ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 27/10/2022 12:50:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΒΕ4690ΒΜ-28Ψ

Λήψη Απόφασης για την ανάθεση της «Προμήθειας ,Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου στο Γ. Ν. Λαμίας» με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΖΕΝΙΘ» ενδεικτικού κόστους 150.000,00€...

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την ανάθεση της «Προμήθειας ,Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου στο Γ. Ν. Λαμίας» με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΖΕΝΙΘ» ενδεικτικού κόστους 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικών τελών Ρ.Α.Ε., τέλους ασφάλειας εφοδιασμό, για το χρονικό διάστημα από 1-11-2022 έως 31-12-2022 σε εφαρμογή των άρθρων 32 &32Α του Ν 4412/2016.
Ημ/νια: 27/10/2022 12:43:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΣ64690ΒΜ-ΚΞΨ

ΧΕ-2185 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(02.4720)

Θέμα: ΧΕ-2185 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(02.4720)
Ημ/νια: 27/10/2022 12:28:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΓ74690ΒΜ-Γ3Χ

ΧΕ-2178 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-2178 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 27/10/2022 12:22:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΒΦ4690ΒΜ-Π7Ψ

Σελίδες