ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Α.Θ.

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Α.Θ.
Ημ/νια: 05/05/2022 11:47:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ8Ν4690ΒΜ-671

ΧΕ-704 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-704 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 05/05/2022 11:16:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΥΨ4690ΒΜ-1ΡΘ

ΧΕ-703 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-703 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 05/05/2022 11:16:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΥ04690ΒΜ-ΧΦΧ

ΧΕ-702 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-702 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 05/05/2022 11:15:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΟΓ4690ΒΜ-49Ε

ΧΕ-701 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-701 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 05/05/2022 11:15:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΜ44690ΒΜ-Ο4Σ

ΧΕ-700 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-700 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 05/05/2022 11:14:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 996Ι4690ΒΜ-ΟΦΣ

ΧΕ-699 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-699 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 05/05/2022 11:13:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ2Χ4690ΒΜ-Δ74

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/05/2022 09:38:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΥΙ4690ΒΜ-Β7Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΗΣ
Ημ/νια: 05/05/2022 09:37:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΩ34690ΒΜ-ΧΧ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/05/2022 09:34:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΗΩ4690ΒΜ-643

ΧΕ-649 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4099.5)

Θέμα: ΧΕ-649 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4099.5)
Ημ/νια: 05/05/2022 09:04:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΜΘ4690ΒΜ-Α0Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/05/2022 09:03:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1874690ΒΜ-ΩΗΥ

ΧΕ-648 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4099.4)

Θέμα: ΧΕ-648 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4099.4)
Ημ/νια: 05/05/2022 09:02:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΝΙ4690ΒΜ-2ΩΒ

ΧΕ-647 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4099.3)

Θέμα: ΧΕ-647 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4099.3)
Ημ/νια: 05/05/2022 09:00:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙΒ4690ΒΜ-ΥΩΘ

ΧΕ-646 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4099.2)

Θέμα: ΧΕ-646 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4099.2)
Ημ/νια: 05/05/2022 08:58:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΛΡ4690ΒΜ-Π7Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/05/2022 08:57:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΙΜ4690ΒΜ-Ρ97

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/05/2022 08:55:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ994690ΒΜ-Θ84

ΧΕ-557 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.(4076.2)

Θέμα: ΧΕ-557 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.(4076.2)
Ημ/νια: 04/05/2022 13:53:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΒΕ4690ΒΜ-ΚΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 04/05/2022 10:06:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω8Υ4690ΒΜ-Ψ6Χ

ΧΕ-663 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΜΙΣΘΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-663 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΜΙΣΘΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 04/05/2022 10:02:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΞΛ4690ΒΜ-5ΓΩ

Σελίδες