ΣΥΝ/ΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 22-9-20 ΕΩΣ 21-10-20

Θέμα: ΣΥΝ/ΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 22-9-20 ΕΩΣ 21-10-20
Ημ/νια: 19/11/2020 11:47:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΛΘ4690ΒΜ-ΣΡΖ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 9/2020

Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 9/2020
Ημ/νια: 19/11/2020 11:44:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩ0Κ4690ΒΜ-Μ5Ν

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 19/11/2020 11:41:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΝΒ4690ΒΜ-6ΒΡ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 9/2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 9/2020
Ημ/νια: 19/11/2020 11:37:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΝΒ4690ΒΜ-ΣΨΓ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 9/2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 9/2020
Ημ/νια: 19/11/2020 11:10:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΟΜ4690ΒΜ-ΨΥ2

Παράταση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ- επικουρικού υπαλλήλου

Θέμα: Παράταση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ- επικουρικού υπαλλήλου
Ημ/νια: 19/11/2020 11:09:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ984690ΒΜ-ΜΙΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 19/11/2020 11:04:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΝΨ4690ΒΜ-ΦΔΗ

Παράταση σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. - επικουρικού υπαλλήλου

Θέμα: Παράταση σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. - επικουρικού υπαλλήλου
Ημ/νια: 19/11/2020 11:03:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΣΒ4690ΒΜ-Ν6Π

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 19/11/2020 11:02:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω11Ψ4690ΒΜ-ΝΗ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/11/2020 09:02:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΗΣ4690ΒΜ-8ΗΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/11/2020 08:59:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ7Ι4690ΒΜ-Δ7Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/11/2020 08:57:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Η54690ΒΜ-Ε0Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/11/2020 08:55:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ0Ι4690ΒΜ-6ΒΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/11/2020 08:38:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66454690ΒΜ-ΦΣΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/11/2020 08:11:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΓΥ4690ΒΜ-Υ0Δ

Προμήθεια ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ‘’ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ’’ για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας,

Θέμα: Προμήθεια ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ‘’ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ’’ για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας,
Ημ/νια: 19/11/2020 07:58:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΔΚ4690ΒΜ-ΒΔΟ

Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού για την λειτουργία του νέου ειδικού χώρου νοσηλείας ΜΕΘ-COVID-19 στον 4ο όροφο του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού για την λειτουργία του νέου ειδικού χώρου νοσηλείας ΜΕΘ-COVID-19 στον 4ο όροφο του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 18/11/2020 15:20:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68864690ΒΜ-ΖΜΦ

ΣυγκρότησηΤριμελούς Επιτροπής για τη Διενέργεια & Αξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια «Ξενοδοχειακού εξοπλισμού (χρηματοδότηση Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος) για τη ΜΕΘ/ΜΑΦ του Γ.Ν. Λαμίας σε εφαρμογή Πράξεων Νομοθετικού...

Θέμα: ΣυγκρότησηΤριμελούς Επιτροπής για τη Διενέργεια & Αξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια «Ξενοδοχειακού εξοπλισμού (χρηματοδότηση Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος) για τη ΜΕΘ/ΜΑΦ του Γ.Ν. Λαμίας σε εφαρμογή Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την προστασία από τη διασπορά κορωνοιού COVID-19
Ημ/νια: 18/11/2020 14:51:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΗΣ4690ΒΜ-ΣΕ2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΠΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΠΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ημ/νια: 18/11/2020 14:40:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΨΧ4690ΒΜ-Ν4Α

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Θέμα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Ημ/νια: 18/11/2020 14:23:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΚΔ4690ΒΜ-Ξ0Χ

Σελίδες