ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Ημ/νια: 13/10/2020 08:52:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΠΚ4690ΒΜ-ΙΑΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 13/10/2020 08:51:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΒ44690ΒΜ-ΥΥ6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 13/10/2020 08:47:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΖ64690ΒΜ-Κ5Τ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ 7/6---6/7/2020

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ 7/6---6/7/2020
Ημ/νια: 13/10/2020 08:37:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΩΤ4690ΒΜ-ΛΚ1

Συντήρηση, αναγόμωση και πιστοποίηση των πυροσβεστήρων των κτιρίων και των οχημάτων ευθύνης του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας

Θέμα: Συντήρηση, αναγόμωση και πιστοποίηση των πυροσβεστήρων των κτιρίων και των οχημάτων ευθύνης του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας
Ημ/νια: 12/10/2020 15:38:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ2Υ4690ΒΜ-1ΝΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 13-10-2020

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 13-10-2020
Ημ/νια: 12/10/2020 15:32:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΟ74690ΒΜ-ΓΝ2

Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων υλικών για ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του Γ.Ν Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων υλικών για ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του Γ.Ν Λαμίας.
Ημ/νια: 12/10/2020 15:19:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΒΟ4690ΒΜ-3ΧΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΩΝ , ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ. ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΩΝ , ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ. ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 12/10/2020 15:01:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΗΜ4690ΒΜ-ΝΜΥ

Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων υλικών για ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του Γ.Ν Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων υλικών για ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του Γ.Ν Λαμίας.
Ημ/νια: 12/10/2020 10:03:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ8Π4690ΒΜ-ΛΝ6

Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων υλικών για ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του Γ.Ν Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων υλικών για ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του Γ.Ν Λαμίας.
Ημ/νια: 12/10/2020 10:01:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΖΠ4690ΒΜ-2Ι9

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ

Θέμα: ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ
Ημ/νια: 12/10/2020 09:22:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΡΝ4690ΒΜ-ΧΛΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/10/2020 09:17:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΣΗ4690ΒΜ-2ΦΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/10/2020 09:13:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΔΜ4690ΒΜ-Ν4Κ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/10/2020 09:05:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΓΓ4690ΒΜ-ΗΓΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 12/10/2020 08:59:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΙΨ4690ΒΜ-ΒΓΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/10/2020 08:51:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΠΨ4690ΒΜ-ΧΕΖ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/10/2020 08:41:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΝΛ4690ΒΜ-Ρ0Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΑΣΘΕΝΗ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΑΣΘΕΝΗ
Ημ/νια: 12/10/2020 08:36:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6Φ54690ΒΜ-Θ74

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 09/10/2020 12:10:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΟ84690ΒΜ-ΧΛΦ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 09/10/2020 11:57:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ0Κ4690ΒΜ-5ΡΠ

Σελίδες