Προμήθεια ενός μετασχηματιστή VGA CONVERTER για το κλειστό κύκλωμα καμερών της Κεντρικής Πύλης

Θέμα: Προμήθεια ενός μετασχηματιστή VGA CONVERTER για το κλειστό κύκλωμα καμερών της Κεντρικής Πύλης
Ημ/νια: 04/08/2021 11:51:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8524690ΒΜ-ΧΞ9

Ανάδειξη αναδόχου για τις Κατηγορίες: Α’: ‘Συντήρηση υφιστάμενης ιστοσελίδας (website) ΓΝΛαμίας (www.hosplam.gr) (Περιλαμβάνει και την ετήσια ανανέωση προμήθειας και εγκατάστασης του πιστοποιητικού Comodo Essential SSL Wildcard)’, και Β’: ‘Υπηρεσίες...

Θέμα: Ανάδειξη αναδόχου για τις Κατηγορίες: Α’: ‘Συντήρηση υφιστάμενης ιστοσελίδας (website) ΓΝΛαμίας (www.hosplam.gr) (Περιλαμβάνει και την ετήσια ανανέωση προμήθειας και εγκατάστασης του πιστοποιητικού Comodo Essential SSL Wildcard)’, και Β’: ‘Υπηρεσίες Συντήρησης και Λειτουργικής Υποστήριξης υφιστάμενης υποδομής Hot-Spot ΓΝΛαμίας’, για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους.
Ημ/νια: 04/08/2021 11:05:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΝ44690ΒΜ-Ν5Φ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2021 10:42:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΘΣ4690ΒΜ-ΩΑΚ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ
Ημ/νια: 04/08/2021 10:29:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΗΡ4690ΒΜ-44Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2021 10:19:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ0Θ4690ΒΜ-65Γ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 04/08/2021 10:18:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΜ04690ΒΜ-ΑΟ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2021 10:18:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ2Ξ4690ΒΜ-ΗΤΕ

ΧΕ-1275

Θέμα: ΧΕ-1275
Ημ/νια: 04/08/2021 10:14:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΛΒ4690ΒΜ-9Ρ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2021 10:14:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΘΖ4690ΒΜ-ΓΓ0

ΧΕ-1274

Θέμα: ΧΕ-1274
Ημ/νια: 04/08/2021 10:13:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΤ54690ΒΜ-ΔΧΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2021 10:12:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΔΝ4690ΒΜ-ΕΑΡ

ΧΕ-1273

Θέμα: ΧΕ-1273
Ημ/νια: 03/08/2021 15:02:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΔ4690ΒΜ-1ΜΓ

ΧΕ-1272

Θέμα: ΧΕ-1272
Ημ/νια: 03/08/2021 14:47:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΑ24690ΒΜ-Ω08

ΧΕ-1271

Θέμα: ΧΕ-1271
Ημ/νια: 03/08/2021 14:31:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ0Γ4690ΒΜ-Μ3Ζ

ΧΕ-1270

Θέμα: ΧΕ-1270
Ημ/νια: 03/08/2021 14:30:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΨ54690ΒΜ-ΨΤΦ

ΧΕ-1269

Θέμα: ΧΕ-1269
Ημ/νια: 03/08/2021 14:30:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΨΣ4690ΒΜ-1Θ8

ΧΕ-1268

Θέμα: ΧΕ-1268
Ημ/νια: 03/08/2021 14:29:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΜΕ4690ΒΜ-Σ68

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 03/08/2021 11:54:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΠΧ4690ΒΜ-ΟΙΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2021 10:49:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΨΠ4690ΒΜ-7Β0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2021 10:45:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 683Κ4690ΒΜ-6ΜΜ

Σελίδες