ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

  Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΑ » (CPV: 09100000-0) 

ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.313,05 € πλέον ΦΠΑ (49.988,18 € με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1)

επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.626,10€ πλέον ΦΠΑ (99.976,36€ με ΦΠΑ) ........

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
12.06.2020
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
03.07.2020
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_gia_promitheia_kaysimon.pdf2.08 MB