ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:41:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ274690ΒΜ-9Λ2

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:31:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΦΧ4690ΒΜ-ΤΒΡ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΚ.ΙΑΤΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΚ.ΙΑΤΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 04/08/2020 12:29:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΤΞ4690ΒΜ-131

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 04/08/2020 12:24:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΛΖ4690ΒΜ-2ΓΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 04/08/2020 12:21:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Τ34690ΒΜ-ΒΞ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:20:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 970Χ4690ΒΜ-Υ9Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:18:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΟΩ4690ΒΜ-Γ73

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:15:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ2Ξ4690ΒΜ-Σ7Γ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΠΡΟΣΘΕΤΟ REBATE Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΠΡΟΣΘΕΤΟ REBATE Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018)
Ημ/νια: 04/08/2020 09:10:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7Ζ84690ΒΜ-ΩΑ4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CLAWBACK Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CLAWBACK Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018)
Ημ/νια: 04/08/2020 09:07:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ5Ι4690ΒΜ-06Ο

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 04/08/2020 08:48:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΞΩ4690ΒΜ-ΞΚΛ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΕΣ-ΙΕΣ ΟΑΕΔ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΕΣ-ΙΕΣ ΟΑΕΔ
Ημ/νια: 04/08/2020 08:46:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΩΝ4690ΒΜ-ΛΚΟ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΙΕΣ ΤΕΙ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΙΕΣ ΤΕΙ
Ημ/νια: 04/08/2020 08:44:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Σ84690ΒΜ-Ψ7Ψ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 04/08/2020 08:40:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ0Θ4690ΒΜ-ΣΩΡ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 04/08/2020 08:35:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΞΟ4690ΒΜ-Ν2Σ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΑΜΙΣΘΟΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΑΜΙΣΘΟΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 04/08/2020 08:31:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε4Ξ4690ΒΜ-4ΔΜ

Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Θέμα: Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Ημ/νια: 04/08/2020 07:50:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΨΩ4690ΒΜ-8ΛΠ

Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Θέμα: Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Ημ/νια: 04/08/2020 07:47:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΨ64690ΒΜ-ΕΑ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 03/08/2020 14:09:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΨΤ4690ΒΜ-ΝΟΚ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ COVID-19

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ COVID-19
Ημ/νια: 03/08/2020 14:05:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΧΕ4690ΒΜ-ΣΜΧ

Σελίδες