ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 14:24:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ454690ΒΜ-1ΨΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 14:21:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΗΝ4690ΒΜ-ΖΘΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 14:20:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο444690ΒΜ-Σ9Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 14:18:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ334690ΒΜ-0ΒΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 14:17:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΞΞ4690ΒΜ-ΩΙΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 14:15:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΝΒ4690ΒΜ-313

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 14:11:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99ΡΗ4690ΒΜ-Ο06

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 14:10:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Η1Λ4690ΒΜ-21Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:53:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΘ74690ΒΜ-49Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:45:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΙ84690ΒΜ-ΑΡ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:41:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ274690ΒΜ-9Λ2

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:31:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΦΧ4690ΒΜ-ΤΒΡ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΚ.ΙΑΤΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΚ.ΙΑΤΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 04/08/2020 12:29:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΤΞ4690ΒΜ-131

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 04/08/2020 12:24:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΛΖ4690ΒΜ-2ΓΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 04/08/2020 12:21:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Τ34690ΒΜ-ΒΞ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:20:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 970Χ4690ΒΜ-Υ9Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:18:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΟΩ4690ΒΜ-Γ73

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 12:15:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ2Ξ4690ΒΜ-Σ7Γ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΠΡΟΣΘΕΤΟ REBATE Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΠΡΟΣΘΕΤΟ REBATE Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018)
Ημ/νια: 04/08/2020 09:10:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7Ζ84690ΒΜ-ΩΑ4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CLAWBACK Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CLAWBACK Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018)
Ημ/νια: 04/08/2020 09:07:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ5Ι4690ΒΜ-06Ο

Σελίδες